Contact

De NOW Art Fair wordt georganiseerd door Stichting Kunstweek.
Het Jaarboek Kunstenaars wordt uitgegeven door Stichting Kunstweek.

Stichting Kunstweek
Oeverkruid 13
4941 VV Raamsdonksveer
Telefoon: 0162 58 09 09
E-mail: info@kunstweek.nl
Ook: info@jaarboekkunstenaars.nl

Disclaimer

Overname van teksten is toegestaan. Overname van beelden uitsluitend na schriftelijke toezegging van Stichting Kunstweek.
Stichting Kunstweek streeft ernaar u feitelijk juist te informeren. Ingeval van onjuiste informatie, onjuiste verwijzingen of andersoortige informatie die onjuist is of die anders wordt geïnterpreteerd dan bedoeld, kan noch door Stichting Kunstweek, noch door haar medewerkers enige aansprakelijkheid geaccepteerd worden.

Als u niet helemaal tevreden bent over op de website opgenomen informatie, de aangeboden of geleverde diensten of om andere redenen bemerkingen heeft over het werk van Stichting Kunstweek, verzoeken wij u ons dat te laten weten. Wij zijn u dankbaar voor uw reactie. Klik hier als u wilt reageren: info@kunstweek.nl.